SWB Malmöhus styrelse skickade innan jul ut en enkät till alla föreningens medlemmar där man efterfrågade vilka aktiviteter medlemmarna vill att föreningen ska satsa på 2019.

Resultatet av enkäten hittar ni här.