SWB Malmöhus styrelse

Niclas Swerre, ordförande
Tobias Hansson, vice ordförande
Karin Odh, ledamot, kassör och postmottagare
Annica Wahlman, informationssekreterare och webbsideansvarig
Christel Ljungvall, ledamot
Catharina Basth, ledamot
Miriam Persson, ledamot
Michelle<br /> Bedrup, Ung SWB
Lena Nersing, ledamot
Valberedning
Lottis Levin, sammankallande, email: lottis.levin@swb.org
Marina Björkman,  email: bjorkman66marina@gmail.com
Staffan Hammarskiöld email: staffan.hammarskiold@agria.se
Carl-Johan Persson, email: info@stubbang.com