Medlemskap

Här hittar du Information om, och kan direkt lösa ditt medlemskap i SWB Malmöhus och SWB (Swedish Warmblood Association). Som medlem i SWB Malmöhus får du visa häst på både SWBs och SWB Malmöhus arrangemang.

Läs mer om medlemskap och vilka förmåner du får på SWBs hemsida www.swb.org.
Info om medlemskap
Betala medlemskap

Det finns även möjlighet att välja supportermedlemskap i enbart SWB Malmöhus. Då stöder du SWB Malmöhus och är då inte medlem i vår moderförening SWB. Medlemsavgiften för medlemskap i SWB Malmöhus 2018 är före enskild medlem 250 kr och för familj 350 kr.
Medlemsavgiften insättes på vårt bankgiro 334-8323. Vänligen uppge namn, adress, e-post och mobilnummer i samband med inbetalningen. För frågor om medlemskap kontakta oss via mejl, info@swbmalmohus.se