Amilons fond

Om du visar ditt sto på någon av unghästtesterna i Skåne län har du möjlighet att söka bidrag ur Amilons fond. Utdelningen från fonden och antalet berättigade treårsston varierar från år till år. 2019 fick 9 stoägare 12 300 kronor var.

För att erhålla bidrag ur Amilons fond krävs:

  • Att ditt treåriga varmblods- eller fullblodssto ska ha genomfört unghästtest samt erhållit diplom som treåring i Skåne län.
  • Stoet skall vara grundregistrerat i SWB med grönt hästpass samt vara dräktigt med hingst som löst licens i SWB 2019.
  • Detta gäller även embryotransfer om embryot är taget det år stoet fyller tre år samt att mottagarstoet är dräktigt. Stoägaren till det sto som lämnat embryot, kan endast erhålla bidrag för en dräktighet.
  • Att ditt treåriga sto är fött, uppfött, uppfödarägt och visat i Skåne län, allt enligt statuterna för Amilons fond.

Är ditt sto berättigat till bidrag ur Amilons fond är det ditt ansvar att stoet blir anmält och att dräktighetsintyg (tidigast 30 dygnsdräktighet) insändes, där även hingstens namn och stamboksnummer framgår. Uppge även ditt eget personnummer (10 siffror) eller organisationsnummer samt ett kontonummer dit pengarna ska sändas.

Har du några frågor kring AMILONS fond, hör av dig till Annika Jönsson, 010-47 62 010.

mail: annika.jonsson@hushallningssallskapet.se